Kaikkien Hätilä – paikalla myös nuorisoa

Hämeenlinnan yhteiskoululla pidettiin tänä iltana Kaikkien Hätilä -keskustelutilaisuus. Pääaiheena oli koulun piha, sen käyttö sekä koetut häiriöt.

Illan keskusteluja alustettiin monelta kantilta: tilattuja puheenvuoroja oli kaupunginhallituksesta, kirjastosta, vanhempainyhdistyksestä, koulusta, oppilaskunnasta, nuorisotoimesta ja uunituoreen nuorisotutkimuksen tekijältä. Paikalla oli myös kaupungin kiinteistöjen edustaja sekä lähialueen asukkaita ja taloyhtiöiden isännöitsijöitä. Aihetta katsottiinkin useasta näkökulmasta aina poliittisesta päätöksenteosta maisemasuunnitteluun ja kotikasvatuksesta kameravalvontaan. Miltei yhtä mieltä oltiin siitä, että koulun pihalla pitää voida kokoontua, mutta kannanotoilla ei kuitenkaan saatu selvyyttä siihen, miten esim. mopoilu, metelöinti, roskaaminen, ilkivalta ja epäasiallinen käytös saataisiin loppumaan.

Koulun pihalta olikin kutsuttu toistakymmentä nuorta mukaan juttelemaan tilanteesta. Edelleenkään ei saatu vastausta siihen, miten koulun piha saataisiin täysin ja välittömästi rauhoitettua, mutta ainakin sovittiin siitä, että tilannetta lähdetään ratkomaan yhdessä. Seuraavaksi kaupungin, nuorisotoimen ja koulun edustajat kokoontuvat nuorten kanssa tekemään pihan ’käyttösääntöjä’ ja muutenkin miettimään rauhanomaisen rinnakkaiselon edellytyksiä.

**

Tilaisuuden järjestelyt teki HYKin vanhempainyhdistys. Puhetta johti virkatyönä kaupungin tilaajapäällikkö (lapset, nuoret ja elämänlaatu). Vanhempainyhdistys keräsi tilaisuutta varten myös vanhempien mielipiteitä ja kommentteja kaupungille ja koululle toimitettavaksi. Tilaisuus oli jatkoa kevään vastaavalle kokoontumiselle.

HYKin vanhempainyhdistys sai Rispekti-stipendin

HYKin vanhempainyhdistys on yksi Rispekti-hankkeen stipendin saajista. Hanke on Maikkarin ja Kotipizzan yhteinen yritys edistää asennekasvatusta ja ehkäistä koulukiusaamista, ja siinä myönnettiin yhdeksän 4 000 euron suuruista stipendiä.

Vanhempainyhdistys perusteli anomustaan yhteisöllisyyden edistämisellä. Kiusaamisen ehkäisemiseksi halutaan toimia yhdessä, ja tässä työssä ovat keskeisinä tekijöinä oppilaat itse: oppilaskunta, tukioppilaat, kummioppilaat ja vertaissovittelijat jokaisen koululaisen edustajina. Koulu ja vanhempainyhdistys toimivat tässä starttina ja tukena: opettajat nivovat toiminnan osaksi koulun arkea ja vanhempainyhdistys toimii linkkinä koteihin päin.

Toimintasuunnitelma stipendin käytöstä tehdään joulu- ja tammikuun aikana. Jo nyt kiitetään tuesta!