Vanhempainyhdistys pyrkii vaikuttamaan liikenneturvallisuuteen ja liikuntatunteihin

Hämeenlinnan yhteiskoulun vanhempainyhdistys on tehnyt lokakuussa kaksi aloitetta kaupungille. Toisessa esitetään liikennejärjestelyjen muuttamista koulua ympäröivillä kaduilla, toisessa ehdotetaan Sairion kentälle luistinkoppia koululaisten liikuntatuntikäyttöön.  Tavoitteenamme on näillä aloitteilla vaikuttaa koululaisten turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. 

Aloitteet on toimitettu kaupungin käsiteltäväksi perinteisenä paperiversioina ja ne on julkaistu myös kuntalalaisaloite.fi-verkkopalvelussa, jossa voi paitsi tehdä myös seurata ja kannattaa muiden tekemiä aloitteita. Toivomme aloitteille julkisia allekirjoituksia ja sitä kautta ’isompaa ääntä’ kaupungin suuntaan.

Tuomelankatu moottoriliikenteeltä kiinni Hätilän kirkon ja Viertokadun välillä

Aiemmin syksyllä olimme kaupunkiin yhteydessä betoniporsaan saamiseksi koulun alueelle, ja sellainen kirmasikin kävelytien päähän pikaisesti puhelujemme jälkeen. Kiitos!

Koulun ympäristön liikenneturvallisuus valitettavasti huononee, kun Tuomelan koulun remontti alkaa: koululaiset kulkevat rakennusten väliä ja työmaaliikenne vaatii oman osansa pihatiloista ja teistä. Vanhempainyhdistys ehdottaa, että Tuomelankatu suljetaan moottoriliikenteeltä Hätilän kirkon ja Viertokadun väliltä. Ehdotamme myös, että Viertokatu 6:n kohdalle tehdään hidaste.

Aloite liikennejärjestelyistä Hämeenlinnan yhteiskoulua ympäröivillä kaduilla

Sairion puistoon tilapäinen luistinkoppi

Tuomelan pihan Pikku-Hykki eli kenttäkoulu on haukannut ison osan luistelukentästä. Koululaiset käyvät ensi talvena luistelemassa Sairion kentällä, jossa ei ole edes kiinteitä penkkejä, pukukopeista puhumattakaan. Esitämme koululaisten käyttöön väliaikaista pukukoppia, jossa voisi vaihtaa luistimet jalkaan mukavammin kuin lumipenkassa.

Aloite tilapäisen luistelukopin järjestämisestä Sairionpuistoon HYK:n liikuntatuntikäyttöön

 

Tieturvallisuutta Tuomelaan

Meillä oli juuri HYKin vanhempainyhdistyksen kokous. Yhtenä aiheena asialistalla oli koulun ympäristön liikenneturvallisuus. Huonosti ajamme niin me Viertokatua kaahaavat vanhemmat kuin Tuomelankatua pitkin Aulangontielle oikaisevat alueen asukkaat:

  • autoilla ajetaan koulualueella liian kovaa
  • lapset kuljetetaan autolla koulun pihaan saakka
  • autot pysäytetään kapean kadun kummallekin puolelle ja tukitaan tie
  • autoilla ajetaan kävelytietä
  • autot pysäytetään suojatien päälle tai sen eteen
  • autoilla ajetaan jalkakäytävälle.

Koulusta on muistutettu vanhempia liikenne- ja pelisäännöistä Wilman kautta, mutta ralli jatkuu. Tilannehan vaikeutuu entisestään, kun Tuomelan koulun remontti alkaa, osa piha-alueesta muuttuu työmaaksi, työmaaliikenne alkaa ja koulun toimintoja hajautetaan myös kadun toiselle puolelle rukoushuoneen ruokasaliin. (Ruokailu siis, ei rukoilu.)

Päätettiinkin olla yhteydessä kaupunkiin ja kysellä, miten liikenteeseen voisi vaikuttaa tehokkaammin kuin vanhempiin vetoamalla. Ensi tilassa otetaan selvää mm. liikennemerkeistä, alennetuista ajonopeuksista, hidasteista ja betoniporsaista – jos vaikka pari saataisiin ajettua kouluun ennen routaa.

Koko alueen liikennejärjestelyt remontin alkaessa täytyykin ajatella aivan toisella tavalla. Ja ajattelun lisäksi järjestää.