Tuomelan koulu: terveysasioiden tiedotustilaisuus tulossa

Tänään pidettiin Tuomelan koululla tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin hiihtoloman jälkeen käyttöön otettavista tilapäistiloista ja kerrattiin peruskorjaukseen ja päätöksentekoon liittyviä asioita.

Me olimme vanhempainyhdistyksenä keränneet etukäteen asioita, joista kaupungin ja koulun edustajille haluttiin esittää kysymyksiä. Olimme tehneet avoimen tiedoston, johon kuka tahansa saattoi kirjata mieltään askarruttavia asioita. Jäsentelimme kysymykset aiheiden mukaan ja toimitimme ne etukäteen kaupungille, jotta yhteinen aika voitaisiin käyttää keskusteluun eikä asioiden arvailuun.

Tiedotustilaisuudessa oli vajaa puoli juhlasalillista vanhempia sekä iso rivi vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita niin tilaajapuolelta kuin tilapalveluistakin. Illan aikana käytiin läpi kysymyksiä, jotka koskivat mm. nykyisen rakennuksen käyttöä, tulevaa tilasuunnittelua, pölysaneerausta versus peruskorjausta sekä poliittista päätöksentekoa niin teoriassa kuin käytännössä.

Tilaisuudesta puuttuivat valitettavasti terveydenhuollon edustajat, joten täsmällistä vastausta vaille jäivät oppilaiden ja henkilökunnan terveyteen ja sen seurantaan liittyneet aiheet. Kaupungin edustajien puolesta (Antti Karrimaan suulla) annettiinkin lupaus, että terveydenhuoltoon liittyvistä asioista pidetään uusi tiedotustilaisuus, johon paikalle tulevat niin kouluterveydenhuollon kuin työterveyden edustajat.

Sitä odotellessa vietetään hiihtoloma, jonka jälkeen koululaiset palaavat väistötiloista Tuomelan kenttäkouluun. Parakeista ei voi kuulemma puhua, fasiliteetit kun ovat kaupungin parhaat. (Mutta kertooko tämä arvio konttikoulusta vai kaupungin opetustilojen yleisestä tasosta?)

Tilaisuuden jälkeen jäimme vielä juttelemaan kaupungin edustajien kanssa. Mietimme, miten voisimme vanhempainyhdistyksenä toimia tässä asiassa ja miten voisimme yhdessä edistää koululaisten asiaa. Viestinnän kohdalla keskustelimme mm. vuorovaikutuksesta, avoimuudesta ja tyytyväisyyden kokemuksesta poikkeuksellisissa oloissa. Pohdimme, miten prosessin eri vaiheista tiedottamista voisi parantaa yhdessä toimimalla. Olimme yhtä mieltä siitä, että tällaisessa tilanteessa ainoa tapa toimia on tehdä yhdessä työtä yhteisen asian eteen.

Kyllä jotain keksitään. Olisko ideoita tai kokemuksia? Valmista pyörää?

Kysy Tuomelan koulusta

Tuomelan koululaiset palaavat lähtöruutuun hiihtoloman jälkeen maaliskuussa. Tuomelan kentälle rakennetaan väliaikaiset koulutilat 1.-4.-luokkalaisille.

Koulussa järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus 20.2. Hämeenlinnan yhteiskoulun vanhempainyhdistys kerää vanhempien ja muiden kiinnostuneiden kysymyksiä aiheesta jo etukäteen. Toimitamme  askarruttavat asiat kaupungin edustajien valmisteltaviksi, jotta poissaolijat saavat kysymyksensä perille ja jotta tiedotustilaisuuden yhteinen aika ei kulu arvailuun.

Kysymyksiä voi toimittaa kolmella tavalla:

  1. Avoin tiedosto, johon voi kirjoittaa kysymyksensä kuka tahansa.
  2. Tämän blogipostauksen kommentointi.
  3. Sähköposti osoitteeseen hykvanhempainyhdistys@gmail.com.

 

Pro Tuomelan koulu

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on päättämässä 12.11.2012 Tuomelan koulun tulevaisuudesta. Kaupunginhallitus esittää, että rakennus peruskorjataan yli 90-prosenttisesti, ja valtuusto mitä todennäköisimmin hyväksyy esityksen. Vanhasta koulusta jäisi jäljelle periaatteessa vain runko, ja v. 2015 tontilla olisi sisätiloiltaan tuore, terve rakennus vanhoissa, kauniissa kuorissa.

Nyt pitäisi varmaan perustaa Pro Tuomelan koulu -ryhmä. Sen tavoitteena voisi olla vaikuttamassa siihen, että

  • remontti onnistuisi asianmukaisesti
  • lasten ja aikuisten terveyttä tarkkailtaisiin jatkuvasti
  • mahdollisiin oireisiin ja ongelmiin puututtaisiin välittömästi eikä 50 vuoden päästä.

Museovirasto: päätös Tuomelan koulusta on kaupungin

Tuomelan koulun tulevaisuudesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä. Museovirasto antoi lausuntonsa rakennuksen kulttuurihistoriallisesta arvosta lokakuun lopussa. Pyysin lisätietoa lausunnon painoarvosta ja merkityksestä päätöksenteossa, ja toinen lausunnon allekirjoittajista kertoi seuraavaa:

”Museovirasto on asiantuntijaorganisaatio, jolta pyydetään lausuntoja maankäyttöön ja kulttuuriympäristön sekä rakennusten suojeluun liittyen. Tuomelan koulun kulttuurihistoriallisesta arvosta oli Hämeenlinnan kaupungin maankäytön suunnittelu pyytänyt lausuntoamme. Päätösvalta Tuomelan koulun suhteen on kaupungilla, tosin Ely-keskukset voivat valittaa purkuluvista, mikäli aiheelliseksi katsotaan.”

Intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen kertoi myös, että rakennuksia suojellaan pääasiassa kaavoituksella. Museoviranomaisilta pyydetään lausuntoja rakennusten kulttuurihistoriallisesta arvosta vanhentuneiden kaavojen alueilla sijaitsevat rakennuksista, joihin kohdistuu muutospaineita.

Tuomelan koulu sijaitsee alueella, jonka asemakaava on vuodelta 1970.

Ehdokas vastaa äänestäjälle – case Tuomelan koulu

Olen Hämeenlinnan yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen sihteeri. Olemme pyrkineet vaikuttamaan Tuomelan koulun tulevaisuuteen niin yhdistyksenä kuin yksityishenkilöinä: olemme mm. ottaneet kantaa, tehneet vetoomuksen, esittäneet kysymyksiä ja vaatineet vastauksia, perustaneet nettiadressin, kirjoittaneet asiasta, lähestyneet päättäjiä, antaneet lausuntoja* sekä edustaneet vanhempia, asukkaita ja veronmaksajia sekä tietysti itseämme.

Lopullinen päätös Tuomelan koulun remontista tai uudisrakennuksesta tehdään tiettävästi marraskuussa, vaikka budjetissa ilmeisesti valmistellaan peruskorjausta*. Yhdistys lähetti viime viikolla kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenille sähköpostia, jossa muistutimme keväisestä vetoomuksestamme ja yhdistyksen kannasta. Vastaanottajia oli vajaat 60. Kolme vastasi.

Vanhempana, asukkaana ja veronmaksajana olen iloinen, että äänestin heistä yhtä.

(*Hämeen Sanomien koko juttu vaatii kirjautumisen palveluun.)

Lautakunta Tuomelan uuden koulun takana

Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on eilen päättänyt puoltaa uuden koulun rakentamista Tuomelaan. Kiitos Hämeen sanomat raportoinnista.

Lautakunnan Juha, Satu, Jari, Helena, Karoliina, Sari, Pirjo, Ari, Severi, Satu, Matti, Paavo ja Kylli: kiitos teille kuudelle, jotka äänestitte uuden koulun puolesta.

Kiitos teille yli kolmellesadalle ihmiselle, jotka ilmaisitte kantanne uudisrakennuksen puolesta nettiadressissa.

Kiitos vanhempainyhdistykselle aktiivisesta toiminnasta ja kannanotosta uuden rakennuksen puolesta.

Kiitos jo etukäteen kaupunginhallitus, kun pidätte lautakunnan päätöksen ja tarjoatte lapsille hyvän ja turvallisen oppimisympäristön sekä henkilökunnalle terveellisen työympäristön.

Kiitos ja näkemiin Tuomelan koulu. Tällainen rakennus oli viimeisenä käyttöpäivänään:

Tuomelan koululaiset tutustuivat vanhaan kirjastotaloon

Tuomelan koulu on käyttökiellossa, ja ensi lukukautena eka- ja tokaluokkalaiset opiskelevat vanhassa kirjastossa keskustassa. Koululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestettiin tänään tutustumistilaisuus uusiin väistötiloihin. Ja rakennushan on rakennuksena hieno!

Ortodoksikirkko valmistui viime vuosisadan alussa kolmen tien rajaamalle pikkutorille. 1920-luvulla  sipulit kuorittiin, ja tilasta tehtiin kirjasto kuudeksikymmeneksi vuodeksi. Ennen Tuomelan koululaisia penkkejä kuluttivat mm. Tampereen yliopiston täydennyskoululaiset ja Suomen yrittäjäopiston opiskelijat.

Moottoritien katetyömaa on kivenheiton päässä.

Varsinainen koulutyö alkaa täällä 14.8.2012. Oma luokka on käyty tarkastamassa.

Tuomelan koulun kohtalo lautakunnan käsissä

HYKin yläkoululla pidettiin eilen tiedotustilaisuus Tuomelan koulun tilanteesta ja alakoululaisten ensi syksyn tilajärjestelyistä. Tulevista opetustoteutuksista kertoivat rehtori Arto Nykänen ja vararehtori  Vesa-Heikki Mikkola, ja tilakysymyksiä avasi tilaajapäällikkö Antti Karrimaa.

Suunnitelmien mukaan 1- ja 2-luokkalaiset ovat ainakin ensi syksyn vanhalla kirjastotalolla keskustassa. 3- ja 4-luokkalaiset jatkavat Wetterin tiloissa, ja 5- ja 6-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun, josta viimeiset lukiolaiset ovat lähteneet tänä keväänä. Väistötiloihin järjestetään bussikuljetukset, ja opetus jaksotetaan mahdollisimman järkevästi välituntien ja koulupäivän yhtenäisyyden kannalta.

Kevätlukukaudeksi ja siitä eteenpäin toivotaan saatavan Tuomelanmäelle parakkeja, kunnes tontilla on jälleen käyttökelpoinen koulurakennus. Vaihtoehtoja on kolme:

  1. nykyisen koulun täydellinen remontointi, kustannusarvio n. 10 milj. e
  2. nykyisen koulun purkaminen ja uuden rakentaminen, kustannusarvio n. 16-17 milj. e
  3. jotain näiden välistä eli vanhan korjaamisen ja uuden rakentamisen välimalli, kustannusarvio n. 13-14 miljoonaa e

Mitä laitetaan?

Koulun kohtalon päättää lasten ja nuorten lautakunta kokouksessaan 13.6. Kokouksessa virkamies Markku Rimpelä esittelee asian, jonka on valmistellut virkamies Antti Karrimaa. Päätöksen tekee poliittisesti valittu lautakunta: Juha Kallioinen, Satu Aaltonen, Jari Kattainen, Helena Lehkonen, Karoliina Saari, Sari Myllykangas, Pirjo Sandelius, Ari Ahlstén, Severi Hellsten, Satu Leppänen, Matti Vuorinen, Paavo Raappana ja Kylli Kylliäinen.

Juha, Satu, Jari, Helena, Karoliina, Sari, Pirjo, Ari, Severi, Satu, Matti, Paavo ja Kylli: pyydän, että päätätte rakennuttaa täysin uuden koulurakennuksen.

Tuomelan koululaisten vanhemmat: pyydän, että allekirjoitatte nettiadressin uuden koulun rakentamiseksi Tuomelaan.